Metoder

Klimamål 2030

Norges fylker og største byer

Klimamål fylker 2030


Ambisiøst - 55% og mer


Under 55%


Klimamål byer 2030


Ambisiøst - over 80%


Under 80%

Nasjonale klimamål

55% 2030

Energi

2020

Forbud fyringsolje og parafin oppvarming av bygninger

2022

Forbud av mineralolje til byggtørk og byggvarme på byggeplasser

Transport

2022

Krav om nullutslipp for person- og varebil, offentlige innkjøp

2025

Nye personbiler/lette varebiler nullutslippskjøretøy

2025

Nye bybusser skal være nullutslippskjøretøy eller bruke biogass

2025

Utslippsfri kollektivtrafikk

2025

Fossilfri byggeplass

2030

Nye tyngre varebiler, 75 % av nye langdistanse-busser og 50 % av nye lastebiler være nullutslippskjøretøy.

2030

Varedistribusjonen i bysentra nullutslipp

Maritim

Mål om lav- og nullutslippsteknologi riksferjer, ferjer og hurtigbåter

2024

Krav om innfasing av nullutslipp i havbrukssektoren

2026

Fossilfrie UNESCO fjorder 2026

2030

40% skip i nærskipsfart på biodrivstoff eller være lav- og nullutslippsfartøy

* 2030: CO2 pris 2000 kr/ tonn

Fly

2030

Bærekraftig biodrivstoff i luftfart 30%

2040

All innenriks flyfart elektrifisert. (Avinors mål)

I samarbeid med

MilesOm i morgenGreensightHaltenbanken